STARLIFE

Dodacie podmienky

  1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu tým, že tovar Kupujúcemu odovzdá, alebo tým, že tovar odovzdá prvému dopravcovi. To platí aj v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ Kupujúci dopravcu určil, bez toho aby mu bol Predávajúcim ponúknutý. V opačnom prípade je tovar Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odovzdaný, až mu ho odovzdá dopravca.
  2. Ak dodá Predávajúci Kupujúcemu väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je Zmluva uzatvorená aj na nadbytočné množstvo, iba ak ho Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietne.
  3. Dostupnosť konkrétneho produktu je uvedená vždy v detaile tohoto produktu na www.starlife.cc. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania a činí maximálne 5 pracovných dní. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad/faktúru. V rámci efektivity dodania tovaru si Predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady na poštovné hradí Predávajúci. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim platený pri prevzatí, tj. na dobierku, plynúť dňom prevzatia zásielky. V prípade, že Kupujúci zvolil inú variantu úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
  4. Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:
    • (a) osobné prevzatie na centrále Predávajúceho na adrese: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika
    • (b) zaslanie službou GLS
Počkajte prosím na nahranie dát…