STARLIFE

Ugoda pozasądowa

W przypadku zaistnienia między STARLIFE s.r.o. a konsumentem sporu konsumenckiego, wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi, który nie może zostać rozstrzygnięty w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wyznaczonemu pozasądowemu organowi, powołanemu do rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Konsument może również skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów, ustanowionej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Proszę czekać, trwa ładowanie danych…