STARLIFE

Reklamacje

  1. Regulamin reklamacji opisuje sposób postępowania przy reklamacji wadliwego towaru. Towar jest wadliwy, jeśli nie jest dostarczony w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Za wadę uważa się także dostarczenie innego towaru.
  2. Prawo Kupującego z tytułu wadliwego świadczenia dotyczy wady, której towar nie ma w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego, choćby nawet objawiła się ona później. Prawo Kupującego może dotyczyć także wady powstałej później, którą Sprzedający spowodował, naruszając swoje obowiązki.
  3. Ryzyko szkody przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie odebrania towaru. Taki sam skutek jest wtedy, gdy Kupujący nie odbierze towaru, chociaż Sprzedający umożliwił mu dysponowanie towarem
  4. Kupujący może odesłać reklamowany towar na adres: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony, aby w trakcie transportu nie doszło do jego dalszego uszkodzenia, paczka powinna być w sposób widoczny oznaczona „REKLAMACJA” i powinna zawierać: reklamowany towar, kopię dokumentu zakupu, szczegółowy opis wady i dane kontaktowe Kupującego. Bez spełnienia powyższych wymogów identyfikacja pochodzenia i wady towaru jest niemożliwa.

Proszę czekać, trwa ładowanie danych…