STARLIFE

Condiții generale de afacere

STARLIFE s.r.o., Nr. identificare: 25207377,
Sediu: Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Republica Cehă

1. Preambul

 • 1.1. Prezentele Condiții Generale de Afacere (în continuare „CGA”) se aplică achiziției Dvs. în magazinul online www.starlife.cc, care este furnizat de STARLIFE s.r.o., societate comercială, cu număr de identificare statistică 25207377, cu sediul central în Masarykova 1577, 252 19 Rudná, înregistrată în secțiunea C din Registrul comercial păstrat de Tribunalul Municipal Praga cu numărul 377675/MSPH (în continuare "Vânzător"). Acest CGA reglementează relația dintre Vânzător și partenerii săi de afacere (în continuare „Cumpărător”) în vânzarea de bunuri. Relația contractuală se încheie în conformitate cu sistemul juridic al Republicii Cehe. Cumpărătorul confirmă prin comanda sa că a citit, acceptat și înțeles conținutul acestor CGA. Conținutul acestor CGA a fost notificat în mod corespunzător Cumpărătorului înainte de plasarea comenzii și a avut posibilitatea să se familiarizeze cu aceasta într-o manieră adecvată.
 • 2. Noțiuni

 • 2.1. Cumpărătorul poate fi un consumator sau un antreprenor.
 • 2.2. Un consumator este o persoană fizică care, în cursul activității sale sau în afara activității sale independente, încheie un contract cu un comerciant sau relaționează printr-un alt mod cu acesta. La începutul relației de afacere, consumatorul va furniza Vânzătorului doar datele de contact necesare pentru a finaliza comanda fără greș, sau orice informație pe care dorește să-i apară pe documentele de achiziție. Relația dintre Vânzător și Cumpărător, care este un consumator și care nu este reglementată în mod expres în prezentele CGA, este reglementată de Codul civil 89/2012 și dispozițiile conexe (denumit în continuare „Cod civil”) și Legea 634/1992 modificată și legile conexe.
 • 2.3. Antreprenorul este o persoană care, pe cont propriu și sub propria răspundere, este angajată într-o activitate generatoare de venit, printr-o activitate independentă sau în alt mod, cu intenția de a profita din acea activitate în mod regulat. Din pdv. al protecției consumatorului, orice persoană care, în cursul procesului de comerț, de producție sau altei activități sau în exercitarea profesiei sale încheie contracte cu acesta, sau cel care acționează în numele său și în contul său, este considerată antreprenor. Relația juridică dintre Vânzător și Cumpărătorul care este un antreprenor, și care nu este reglementată în mod expres de aceste CGA, este reglementată de dispozițiile relevante din Codul civil și legislația aferentă.
 • 3. Gestionarea datelor cu caracter personal

 • 3.1. Gestionarea datelor personale ale Cumpărătorilor este reglementată de Legea nr. 101/2000, astfel cum a fost modificată (denumit în continuare "Legea privind gestionarea datelor cu caracter personal") și alte legi în vigoare în Republica Cehă.
 • 3.2. Cumpărătorul, prin decizia sa liberă(făcând clic pe butonul „comandă”), declară că este la curent cu toate cele de mai sus și este de acord ca Vânzătorul, în calitate de operator al afacerii online www.starlife.cc să gestioneze în continuare informațiile sale personale pentru derularea afacerii. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, Cumpărătorul are dreptul să acceseze datele și are dreptul la protecția datelor sale în măsura permisă de lege. Acest acord poate fi revocat în orice moment de către Cumpărător. Datele sale personale vor fi complet protejate împotriva utilizării necorespunzătoare. Datele sunt stocate și nu sunt partajate cu aplicații terțe. Vânzătorul este controlorul și procesatorul de date cu caracter personal în conformitate cu legea menționată mai sus. Site-ul Vânzătorului conține informații valide de identificare ca operator al afacerii online și informații de contact actualizate pentru a putea fi contactat de Cumpărători. Vânzătorul are numărul de înregistrare 00048780 în Registrul procesatorilor de date menținut de Oficiul de Protecția Datelor, cu data de înregistrare 16.09.2013.
 • 3.3. Prin furnizarea informațiilor personale enumerate și făcând clic pe pictograma de aprobare, Cumpărătorul este de acord în mod voluntar ca informațiile furnizate Vânzătorului, care sunt aceleași cu cele furnizate în acest caz particular în timp ce a navigat pe paginile Vânzătorului, și ale cărui date au fost date in Preambul, să fie folosite de procesatorul de date în scopul oferirii de servicii și produse, trimiterea de informații despre activitățile Vânzătorului, inclusiv prin mijloace electronice (în special prin e-mail, SMS, telemarketing) cu privire la anumite servicii, pe baza legii Nr.480/ 2004 cu modificările acesteia, legate de serviciile oferite de societatea informațională, până la retragerea acestui consimțământ (de exemplu, prin e-mail la infoRO@starlife.cc). Vânzătorul, în calitate de operator de date, are dreptul să împuternicească pentru procesarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus o terță persoană.
 • 3.4. Vânzătorul, în calitate de operator de date, informează prin urmare proprietarul de date și îi indică în mod expres drepturile sale în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special că furnizarea datelor de către Vânzător este voluntară, că operatorul datelor are dreptul să acceseze datele sale, și că acesta poate să retragă în orice moment, în scris, pe adresa Vânzătorului acordul său și că în cazul încălcării drepturilor sale, are dreptul de a solicita soluții de despăgubire de la Agenția pentru Protecția Datelor, care poate include: abținerea de la o astfel de conduită a Vânzătorului, să pună capăt situației, să ridice orice obiecțiune, să corecteze sau să completeze, să blocheze sau să șteargă datele cu caracter personal, să acorde compensații bănești și să garanteze orice alte drepturi derivate din secțiunile 11. și 21. din acea Lege. Dacă Cumpărătorul dorește să efectueze o corecție a datelor prelucrate de către Vânzător, poate solicita acest lucru la adresa de mail infoRO@starlife.cc sau pe adresa poștală de mai sus a Vânzătorului.
 • 4. Contract

 • 4.1. Contractul între Vânzător și Cumpărător se încheie prin trimiterea comenzii Cumpărătorului către Vânzător și acceptarea comenzii de către Vânzător („Contract”). Cumpărătorul poate comanda mărfurile de la Vânzător prin intermediul sistemului de comandă a magazinului online, prin e-mail sau prin telefon. Încheierea Contractului prin acceptarea ofertei, va fi confirmată imediat Cumpărătorului de către Vânzător, prin e-mailul dat în comandă sau de la care a fost plasată comanda. CGA-ul curent este atașat la e-mail.
 • 4.2. Contractul (inclusiv prețul negociat) nu poate fi modificat sau reziliat decât dacă părțile au convenit altfel sau din motive legale.
 • 4.3. Cumpărătorul, care este consumator, va fi informat de către Vânzător că tariful mijloacelor de comunicare la distanță nu este diferit de tariful de bază al furnizorului de servicii al Cumpărătorului.
 • 4.4. Contractul se încheie în limba română.
 • 4.5. Vânzătorul conform § 1751, alin.2 din Codul civil exclude încheierea Contractului dacă Cumpărătorul invocă alte condiții pentru acceptarea ofertei Vânzătorului pentru a încheia Contractul.
 • 4.6. Vânzătorul conform § 1740, alin.3 din Codul civil, exclude în avans oferta de încheiere a contractului prin completare sau modificare.
 • 5. Prețul de achiziție și metoda de plată

 • 5.1. Prețurile menționate în Magazinul de internet al Vânzătorului sunt prețuri contractuale, curente și valabile, atât timp cât sunt recomandate în acest magazin. Prețurile sunt finale și includ TVA. Prețul final calculat va fi afișat după completarea formularului de comandă și va include costurile reale de transport. Prețul valabil la momentul încheierii Contractului este prețul afișat lângă produsele la momentul comandării acestora de către Cumpărător. Documentul fiscal între Vânzător și Cumpărător servește și ca aviz de livrare. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Cumpărătorul poate prelua mărfurile după achitarea prețului complet.
 • 5.2. În cazul în care Cumpărătorul efectuează plata și Vânzătorul nu poate ulterior să livreze mărfurile, suma plătită va fi restituită Cumpărătorului fără întârziere în modul convenit. Termenul de rambursare a sumei plătite depinde de modalitatea de rambursare pe care o alegeți, dar nu poate depăși 14 zile de la data la care livrarea a devenit imposibilă.
 • 5.3. Bunurile rămân în proprietatea Vânzătorului până la achitarea prețului complet de achiziție și preluarea lor.
 • 5.4. Vânzătorul acceptă următoarele condiții de plată:
 • a) numerar prin ramburs la primirea mărfii
 • b) plata în avans prin transfer bancar
 • c) plata în avans prin card bancar
 • d) plata în avans prin sistem PayPal
 • 6. Termene de livrare și transport

 • 6.1. Vânzătorul livrează mărfurile Cumpărătorului fie prin predarea bunului către Cumpărător, fie prin predarea mărfii către primul transportor. Acest lucru este valabil și pentru un Cumpărător care este consumator în cazul în care Cumpărătorul a specificat furnizorul fără ca Vânzătorul să i-l recomande. În caz contrar, mărfurile vor fi livrate Cumpărătorului, care este consumator, în momentul predării de către transportor.
 • 6.2. Dacă Vânzătorul livrează Cumpărătorului o cantitate mai mare de marfă decât cea comandată, Contractul se aplică și cantității în exces, cu excepția cazului în care Cumpărătorul o respinge imediat.
 • 6.3. Disponibilitatea unui produs specific este întotdeauna listată în detaliile acelui produs pe www.starlife.cc. Timpul de livrare depinde de disponibilitatea produsului, termenii de plată și termenii de livrare, fiind de maxim 5 zile lucrătoare. Împreună cu expedierea, Cumpărătorul va primi și bon fiscal / factură. Pentru eficiența livrării, Vânzătorul își rezervă dreptul de a livra mărfurile Cumpărătorului în mai multe expedieri. În acest caz, taxa de expediere va fi plătită de Vânzător. În cazul mărfurilor plătite de Cumpărător la momentul primirii, adică la livrare, perioada de livrare începe la data primirii expedierii. În cazul în care Cumpărătorul a ales o altă metodă de plată decât plata în momentul primirii mărfii, termenul de livrare va începe la momentul plății complete a prețului de achiziție, adică data creditării prețului de achiziție în contul Vânzătorului.
 • 6.4. Vânzătorul acceptă următoarele condiții de livrare:
 • a) preluare personală în centrul Vânzătorului la Masarykova 1577, 252 19 Rudná
 • b) trimiterea mărfurilor prin Poșta Cehă
 • c) trimiterea mărfurilor prin serviciul de curierat GLS
 • 7. Garanții

 • 7.1. Toate mărfurile recomandate sunt de calitate standard și au o garanție completă în conformitate cu legislația în vigoare.
 • 8. Procedura de reclamații

 • 8.1. Procedura de reclamații descrie procedura utilizată pentru a reclama un bun defect. Mărfurile sunt considerate defecte dacă nu sunt livrate în cantitatea, calitatea și designul convenite. Livrarea altor bunuri sunt de asemenea considerate defecte.
 • 8.2. Dreptul Cumpărătorului care rezultă dintr-o executare defectuoasă a comenzii se poate baza, de asemenea, și pe un defect pe care mărfurile nu îl dețin la momentul transferului riscului de deteriorare a mărfii către Cumpărător, dar care apare ulterior. Drepturile Cumpărătorului care rezultă din executarea defectuoasă se poate baza, de asemenea, și pe un defect cauzat de încălcarea obligației Vânzătorului.
 • 8.3. Riscul de deteriorare este transferat de la Vânzător către Cumpărător la primirea mărfii. Acest lucru are același efect dacă Cumpărătorul nu preia mărfurile, chiar dacă Vânzătorul i-a permis să dispună de ele.
 • 8.4. Cumpărătorul poate trimite mărfurile reclamate la următoarea adresă: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. Mărfurile revendicate trebuie să fie înregistrate cu atenție pentru a evita deteriorarea ulterioară în timpul expedierii, pachetul trebuie să fie etichetat în mod clar ca „RECLAMAȚIE” și să includă: mărfurile revendicate, o copie a dovezii de cumpărare, o descriere detaliată a defectului și datele de contact ale Cumpărătorului. Fără cele de mai sus, nu este posibilă urmărirea originii și a defectelor mărfurilor.
 • 9. Încetarea relației contractuale

 • 9.1. Rezilierea Contractului este posibilă dacă Vânzătorul și Cumpărătorul sunt de acord în mod expres asupra modului de reziliere a Contractului în acest mod sau în cazurile în care posibilitatea rezilierii este prevăzută de lege.
 • 9.2. Având în vedere că relația contractuală este la distanță, Cumpărătorul, care este consumator, va avea dreptul să se retragă din Contract în termen de 14 zile de la primirea mărfii sau primirea ultimului transport, fără penalități și fără motiv, în conformitate cu § 1829 din Codul civil.
 • 9.3. Pentru a beneficia de dreptul de retragere din Contract, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul despre reziliere, printr-o notificare legală unilaterală trimisă către STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná.
 • 9.4. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca notificarea de reziliere a Contractului să fie trimisă înainte de expirarea termenului corespunzător.
 • 9.5. Cumpărătorul, care este consumator, trebuie să returneze sau să predea mărfurile către Vânzător la următoarea adresă: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, în cel mult 14 zile de la rezilierea Contractului. Termenul limită se consideră a fi îndeplinit dacă Cumpărătorul returnează mărfurile Vânzătorului înainte de expirarea a 14 zile. Costul direct al returnării mărfii va fi suportat de Cumpărător.
 • 9.6. În conformitate cu § 1833 din Codul civil, Cumpărătorul, care este un consumator, va fi responsabil față de Vânzător pentru deprecierea mărfurilor, dacă bunurile au fost tratate într-un mod necorespunzător, necesar familiarizării cu natura și caracteristicile bunurilor, inclusiv a funcționalității acestora.
 • 9.7. Dacă Cumpărătorul, care este un consumator, se retrage din Contract, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului întreaga sumă, inclusiv costul de livrare a mărfurilor primite de la Cumpărător în cadrul Contractului, imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la reziliere, în contul bancar din care suma a fost plătită Vânzătorului sau în contul bancar pe care Cumpărătorul îl informează în mod special pe Vânzător în acest scop. Vânzătorul nu va fi obligat să returneze fondurile primite Cumpărătorului, care este consumator înainte ca Cumpărătorul să-i returneze bunurile.
 • 9.8. Cele de mai sus nu se aplică Cumpărătorului care este antreprenor și care încheie Contractul legat de activitățile sale de afacere.
 • 9.9. Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul, printre altele, în cazul în care Cumpărătorul nu plătește prețul complet de achiziție în termen de 30 de zile de la încheierea Contractului.
 • 10. Dispoziții finale

 • 10.1. Cumpărătorul va permite Vânzătorului să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului Contract, asigurând toată cooperarea necesară.
 • 10.2. Cumpărătorul ia la cunoștință că Vânzătorul are dreptul să cedeze creanța rezultată din Contract unei terțe persoane.
 • 10.3. Cumpărătorul va notifica prompt Vânzătorul despre orice modificare a datelor sale de identificare în cel mult 5 zile lucrătoare după această modificare.
 • 10.4. Părțile se angajează să-și folosească toate eforturile pentru a rezolva eventualele litigii care decurg din, sau sunt în legătură cu prezentul ContraPărțile se angajează să-și folosească toate eforturile pentru a rezolva eventualele litigii care decurg din, sau sunt în legătură cu prezentul Contract și / sau cu Condițiile Generale de Afacere.ct și / sau cu Condițiile Generale de Afacere.
 • 10.5. Acest CGA este redactatîn limba română.
 • 10.6. Prezentul CGA va intra în vigoare la 01.09.2023 și va fi disponibil pe site-ul Vânzătorului www.starlife.cc. Versiunea prezentei CGA va fi relevantă și aplicabilă tuturor comenzilor plasate de la această dată. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba CGA. Noul CGA va apărea pe site-ul Vânzătorului www.starlife.cc. Începând cu data publicării, CGA anterior nu va mai fi valabil, dar nu va afecta Contractele încheiate în baza CGA-ului anterior.
 • Vă rugăm, să așteptați, se încarcă datele